Jednostki akademickie i naukowe
 

        Centrum Komputerowych Sieci Rozległych (CKSR) jest jednostką koordynującą budowę Miejskiej Sieci Komputerowej BIAMAN w Białymstoku i jest jej operatorem. MSK BIAMAN prowadzi działalność telekomunikacyjną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej polegającą na:

  • eksploatacji własnej światłowodowej sieci transmisji danych,
  • świadczeniu usług dostępu do sieci INTERNET,
  • świadczeniu usług transmisji danych, w tym międzynarodowej transmisji danych,
  • świadczeniu usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.
Ponadto oferuje usługi w zakresie:
  • budowy sieci korporacyjnych w ramach struktury MSK BIAMAN POL34/622 oraz Pionier (obszar Rzeczypospolitej Polskiej),
  • szkolenia z zakresu sieci komputerowych, MSK BIAMAN prowadzi Regionalną Akademię Sieci CISCO (przygotowuje do egzaminu certyfikującego CCNA i CCNP),
  • budowy monitoringu wizyjnego.

        Statutowym zadaniem sieci BIAMAN jest zapewnienie łączności sieciowej dla środowiska naukowego miasta Białegostoku i Białowieży. Od dnia 20 grudnia 1994 roku kiedy to Rektorzy sześciu wyższych uczelni podpisali porozumienie środowiskowe dotyczące budowy sieci komputerowej, MSK BIAMAN integruje społeczeństwo informacyjne. Uczelnie i jednostki naukowe wchodzące do rady użytkowników:

Sprawdź jak działa nasza sieć.

INTERNET - STUDENCI!!!
Informacje dotyczące dostępu do Internetu w Domach Studenta i Hotelu Asystenta dostępne są na stronie: http://studenci.biaman.pl


 

Strona w trakcie budowy
Ilość odwiedzin: 47977

Aktualności

01.10.2011
INTERNET - STUDENCI!!!
Informacje dotyczące dostępu do Internetu w Domach Studenta i Hotelu Asystenta dostępne są na stronie: http://studenci.biaman.pl

28.12.2010
Zmiana stawki VAT
W wyniku zmiany stawki VAT na 23%, od 1 stycznia 2011 r. Abonenci będą obowiązani do zapłaty wynikającej z umowy kwoty netto (pozostającej bez zmian) powiększonej o podatek VAT według stawki 23%.
Komunikat dla abonentów biznesowych
Komunikat dla pracowników/studentów
16.12.2009
Platforma Obsługi Nauki PLATON
Politechnika Białostocka, jako operator MSK BIAMAN uczestniczy w realizacji projektu PLATON - Kontener usług wspólnych.
Projekt PLATON zakłada stworzenie i uruchomienie 5 usług działających w oparciu o sieć PIONIER. Usługami tymi są:
1. Usługi wideokonferencji
2. Usługi eduroam
3. Usługi kampusowe
4. Usługi powszechnej archiwizacji
5. Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD
Więcej informacji
01.11.2008
Bezpłatne certyfikaty SSL!
CKSR Politechniki Białostockiej, jako operator MSK BIAMAN oraz członek Konsorcjum PIONIER, uruchomił procedurę uzyskiwania elektronicznych certyfikatów SSL dla serwerów środowiska oświaty, akademickiego i naukowego. O bezpłatny certyfikat mogą ubiegać się szkoły, uczelnie, instytucje naukowe włączone do sieci MSK BIAMAN.
Certyfikaty podpisywane są bezpośrednio przez urząd certyfikujący Comodo/Terena.
Procedura pozyskania certyfikatu:
Politechnika Białostocka
Inne uczelnie/podmioty
Więcej informacji o TCS
07.12.2005
W węźle głównym uruchomiono nowe zasilanie awaryjne UPS o mocy 40-80kW oraz agregat pradotwórczy o mocy 80kW. W dniu 08.12.2005 o godz. 6.30 nastąpi przeniesienie wszystkich urządzeń do nowego systemu zasilania. Spowoduje to 5 min. przerwę do wszystkich sieci obsługiwanych przez MSK BIAMAN. Działania te mają na celu uniezależnienie się od przerw (dowolnie długich) w dostawie energii.
Serwer pocztowy